Åpner Båtmessa 2019

Ragnar Kvam
Fredag kl 13.00 åpner Ragnar Kvam Jr årets Båt- og Fritidsmesse 2019!


Men først; 
Torsdag 9. mai 10.00-15.00 Sikkerhetsdag på Slipen Flåtestasjon.
Samarbeidende etater og firma vil orientere om korrekt bruk av fritidsbåt, sikkerhetsutstyr ,
brannslukning, redningsflåter, maritim VHF m.m Det er gratis for alle, hjertelig velkommen!
Arr.: Sandnessjøen Båtforening og Kongelig Norsk Båtforbund 

18.00: Mine sjøreiser. Og litt om viktigheten av å forberede seg mentalt.
Foredrag på Gammelkino´n med Ragnar Kvam Jr. (Forfatter, globetrotter og journalist)
foto ; Per Arne Rønning